Az élet értelme

AZ ÉLET ÉRTELME

Archívum

Archívum

(ha jól emlékszem Aldous Huxley: A vak Sámson c. regényéből)

Egyszer egy király szerette volna megtudni, hogy mi az emberi élet értelme, ezért összehivatta az ország legnagyobb elméit, és megparancsolta nekik, hogy fejtsék meg ezt a titkot.

A tudósok összedugták a fejüket, és 20 év kutakodás, és gondolkodás, és titokfejtés után 20 könyvben leírták az emberi élet értelmét, majd a 20 könyvet a király elé vitték.

A király meglátta a 20 könyvet és látta, hogy nincs ideje ennyit olvasni, mert az ország ügyei nagyon sok idejét lefoglalták. Ezért megparancsolta a tudósoknak, hogy tömörítsék össze a tudományukat ennél sokkal rövidebbre.

A tudósok megint elvonultak, és kutakodtak, és gondolkodtak, és 20 év letelte után végre össze tudták foglalni az emberi élet értelmét 5 könyvben. Ígyhát megint a király elé járultak, és elétették az 5 könyvet és mondták, hogy íme, ebben az 5 könyvben található az emberi élet értelme.

De a király, ahogy meglátta az 5 könyvet, ismét megparancsolta a tudósoknak, hogy foglalják össze még tömörebben a mondandójukat, mert az ország kormányzása nagyon sok idejét leköti, ezért még az 5 könyvet sem tudja elolvasni.

Így a tudósok megint elvonultak, és gondolkodtak, és kutakodtak, és 20 év elteltével sikerült az emberi élet értelmét 1 könyvbe összesűríteniük. És akkor megint a király elé járultak, hogy odaadják neki az 1 könyvet, amibe belesűrítették mindazt a tudnivalót, ami az emberi élet értelmét tartalmazta.

De a király már nagyon öreg és nagyon beteg volt, és a halálos ágyán feküdt. És akkor mondta a tudósoknak, hogy neki már nincs ideje arra, hogy elolvassa azt az egy könyvet is, mert az életének órái már meg vannak számlálva. És akkor azt mondta a király a tudósoknak, hogy foglalják össze az emberi áélet értelmét egy mondatban.

Éa akkor a tudósok tanakodtak egymás között, majd a legnagyobb tudású, és legtiszteletreméltóbb tudós odalépett a király ágyához, és a fülébe súgta – királyom, három szót tudok néked mondani: születünk, élünk, és meghalunk. Ez az emberi élet értelme.

És a király elbocsátotta a tudósokat, és nemsokkal ezután meghalt.